• Bílá hora 1620 | 2014

    Bílá hora 2014 — umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620 — poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře — Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt

    Jak by dnes mohl vypadat hrob padlých vojáků a zároveň památník jedné z nejdůležitějších a nejkontroverznějších bitev našich dějin? Jak zcela současnými prostředky vstoupit do krásného barokního areálu, jemuž výslednou podobu nevtiskl nikdo menší než Jan Blažej Santini Aichl? Jak smířit různé ideové vrstvy a jak se dnes postavit k různým ideologickým interpretacím?

    Tým sestávající z architekta, malíře a hudebního skladatele se pokusil alespoň dočasně nalézt adekvátní umělecké odpovědi na předložné otázky. Připravovaná celková rekonstrukce poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře, který spravují sestry benediktinky z opatství Venio, nabídla příležitost razantě ale zároveň s velikým citem pro věc přidat k rozporuplným dějinám další současnou vrstvu a nový úhel pohledu.

    Více najdete na stránkách Centra pro teologii a umění.

    Za hudební spolupráci a mix děkuji Michalu Ratajovi.