• Bílá hora 2016 | umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620

    Umělecká intervence Václav Ciglera a Michala Motyčky nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620.
    Realizováno pro Opatství Venio na Bílé hoře a Centrum teologie a umění při KTF UK.

    Václav Cigler a Michal Motyčka
    poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře
    neděle 6. listopadu 2016 v 17:00 hodin