• Propagační videa pro Adopci nablízko

    V listopadu 2013 jsem realizoval sériii propagačních videí na nové salesinánské středisko v bulharské Staré Zagoře.
    Ve zdejší romské machale (chudinské čtvrti) působí čeští salesiáni celou řadu let. Stísněné podmínky je nutí do staby nového střediska, které by se mělo stát nejen prostředkem pro zbourání bariár mezi Romy a Bulhary, ale i místem pro setkávání. Videa byly realizovány jako součást rozsáhlejší fundraisingové kampaně pro Salesiánskou asociaci dona Bosca "Postav školu a kostel".

    Více o projektu bulharských salesiánů najdete na www.bulharsko.sdb.cz nebo na www.postavskoluakostel.cz.


    Fotoreporáž z romské machaly najdete zde.