• Dalajláma a Havel ~ Poprvé spolu

    Záznam panelové diskuze Co přinesla 1. návštěva Jeho Svatosti 14. dalajlámy v Československu v roce 1990? spolu s živým video přenosem na sociální sítě. Akce byla součástí Festivalu demokracie, doprovodného programu konference Forum 2000.

    Diskutoval pan Lobsang Sangay, předseda tibetské exilové vlády žijící v Indii, Alexander Berzin, vědec, překladatel a učitel Tibetského buddhismu působící v Berlíně, tehdejší průvodce Jeho Svatosti při návštěvě v Praze, Alexander Neumann, český novinář a překladatel, poradce Václava Havla v letech 1989 – 1994 zodpovědný za přijetí delegace Jeho Svatosti, Kate Saunders, vedoucí výzkumu organizace International Campaigne for Tibet žijící v Londýně a Martin Hála, sinolog, zakladatel a ředitel projektu Sinopsis.