• eVIK

    Na přelomu roku 2014 jsme pro Dvořákovo Gymnázium v Kralupech nad Vltavou dodali a zpracovali celou řadu videí k projektu eVIK, který si dal za cíl implementovat moderní technologie do běžné výuky.