• Popelec umělců 2016 a Free Visit

    XII. Popelec umělců v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu v Praze navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také v pražské akademické farnosti je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. První ze 2 vzniklých filmů je roportáží z letošního Popelce 10. února 2016.

    Umělecká intervence Christiana Helwinga - Free Visit

    Druhý film reflektuje letošní postní intervenci v kostele Nejsv. Salvátora, které se ujal známý německý umělec Christian Helwing. Jeho umění je bytostně prostorové. Jde mu o změnu vnímání, o změnu atmosféry existující architektury, o vytvoření určitého experimentálního nástroje, jakéhosi pomyslného zrcadla, kterým zkoumá stávající historické a sociální vrstvy daného prostoru. Tak tomu bude i v akademickém kostele u Karlova mostu. Jeho pochozí socha protne tento starobylý chrám, jehož historie se dotýká jak středověkých dominikánských kořenů, tak i novověké jezuitské slávy přední intelektuální laboratoře české země.

    Projekt Christiana Helwinga by se dal jednoduše shrnout pojmy tělo, pohyb, prostor. Pozorovatelům (farníkům, dalším návštěvníkům, turistům) při tom náleží zvláštní role, neboť v jeho  umění nejde o pouhé pozorování určitého uměleckého díla. Jde o vědomé a zároveň tělesné prožívání prostoru a také o myšlenkovou revizi prožitého. Christian Helwing k tomu sám říká: „Moje práce otevírá formy intuitivního a reflektovaného vnímání, které nestojí hierarchicky proti sobě, ale které se spojují. Pozorovatelé se v mém umění stávají tím hlavním.“

    Dodávám, že film k postní intervenci jsem realizoval pro CTU UK a Akademickou farnost Praha již v předešlém roce, více najdete zde.