• Kristus v Getsemanech | objevený gotický fragment
  v kostele Nejsv. Salvátora

  Šest set let starý fragment z portálu někdejšího dominikánského kostela sv. Klimenta, který byl náhodně objeven v roce 2016 pod schodištěm jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora, se letos stane průvodcem postní doby. Nový objev zásadního významu, jeho instalace v presbytáři studentského kostela a doprovodný katalog budou představeny o Popelci umělců 1. března 2017 v presbytáři kostela.  

  Realizováno pro Akademickou farnost Praha

  Návrh instalace: Norbert Schmidt
  Realizace: Vladimír Pešek, Martin Janda
  Osvětlení: Petr Žák
  Produkce: Martin Staněk
  Pořadatelé: Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF Univerzity Karlovy v Praze
  Spolupracující instituce: Národní památkový ústav ú. o. p. v Praze, Česká dominikánská provincie
  Výstavu a katalog podpořili: Hlavní město Praha a firma Etna

  Hudba: Ars Electroacustica Palmarum 2017
  Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
  Jan Jirucha - pozoun
  Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
  Eva Bublová - varhanní improvizace

  Komentář: Marek Orko Vácha a Jan Havrda