• Cyklus pořadů "Naše 20. století"

    Cyklus pořadů Židovského muzea v Praze, v jehož průběhu představíme deset dvojic pamětníků holocaustu a jejich vzpomínky na léta předválečná, válečná i poválečná. Moderuje Petr Sokol, lektor vzdělávacího projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Realizováno ve spolupráci s Filipem Maškem pro Židovské muzeum v Praze.

    Více na oficiálním webu Židovského muzea v Praze.