• Postní intervence v kostele
  Nejsv. Salvátora u Karlova mostu 2015 | Michal Škoda

  Letošní postní intervence Michala Škody v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora propojuje venek a vnitřek kostela a zároveň akcentuje pomyslný i faktický práh mezi profánním a sakrálním prostorem. Díky „uzavření“ vstupu do chrámu se paradoxně otevírá nový prostor reflexe a změny perspektiv. Důležité tak není dílo samotné, ale obraz, který si odnese každý jednotlivý návštěvník.

  Škodova „jednoduchost, strohost a obyčejnost“, jak autor sám rád definuje svou práci, překračuje běžný výtvarný minimalismus. Není také pouhým výsledkem přemýšlení o „společnosti, která se dusí pod nánosy zbytečnosti“. Škodova intervence otevírá před člověkem především možnost si v komplikovaném světě znovu ujasňovat ty nejzákladnější vztahy a konstanty.

  Realizování pro Centrum teologie a umění.

   

  foto: Petr Neubert (www.ctu-uk.cz)