• Überraum & Přítomnostabsence

    Mlčení jako začátek otázky a prázdno jako její základ.
    Vnitřek se stává venkem a smuteční síň se otevírá a uzavírá současně. Radikálním zaplněním vnitřku se otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným...

    Film pro CTU (Centrum pro teologii a umění) reflektuje dvě umělecké intervence Michala Škody a Norberta Schmida ve volyňské Galerii Na shledanou. Základním podkladem pro díla se stává prostor bývalé smuteční síně na hřbitově Malsička.

    Prostorová skica ÜBERRAUM obrací Galerii Na shledanou ve Volyni naruby. Vnitřek se stává venkem. Architektonická intervence zcela proměňuje celkové vyznění atmosféry této bývalé smuteční síně, kde jsme si již zvykli setkávat se s předními českými umělci a jejich příspěvky k existenciálnímu tématu konečnosti pozemského života. Prostor galerie se nyní otevírá a uzavírá současně. Radikálním zaplněním vnitřku budovy vysokými stěnami se paradoxně otevírá prostor prázdna, ticha a koncentrace. Prostor vytržení z běžného vizuálního i akustického hluku, prostor rozepjatý mezi světlem a tmou. Prostor jako obraz, okno, práh, šifra, odkaz k prostorům zcela jiným.

    Více najdete zde.