--> MATOFILM | Vzpomínka na Petra Ginze

  • Vzpomínka na Petra Ginze

    V pondělí 22. října uplynulo 70 let ode dne, kdy čtrnáctiletý Petr Ginz obdržel povolání do transportu do terezínského ghetta. Do stejného transportu byla též povolána celá řada dětí z židovského sirotčince v Belgické ulici v Praze, mezi nimi i mladý básník Hanuš Hachenburg. Oba chlapci, kteří v Terezíně patřili k nejvýraznějším tvůrcům tajně vydávaného časopisu Vedem byli později deportováni dále do vyhlazovacího tábora Osvětim -- Birkenau a tam zavražděni v plynové komoře. Na památku jejich odjezdu z Prahy se 22. listopadu uskutečnila pietní vzpomínková procházka organizovaná v rámci projektu Vedem 2010. Téměř 50 účastníků se sešlo před domem č.4 ve Stárkově ulici na pražském Těšnově, kde Petr dříve bydlel. Poté se vydali na vltavské nábřeží, přes Vltavu a Strosmayerovu náměstí až k bývalému shromaždišti transportů židovských občanů před hotelem Parkhotel. Cestou zazněly úryvky textu Petra Ginze „Jak jsem se dozvěděl o transportu", jeho básně i verše Hanuše Hachenburga a taktéž tři zhudebněné básně Petra Ginze a Hanuše Hachenburga z časopisu Vedem v podání studentů a učitelů Přírodní školy. Po pietním tichu a položení květin u pamětní desky transportům se účastníci vydali na nádraží Praha -- Bubny, odkud transporty do Terezína vyjížděli. Zde po společném zpěvu Terezínské hymny a vyslechnutí úryvku z románu Petra Ginze „Návštěva z pravěku" zapálili účastníci na památku obětí několik desítek svíček.

     

     

    Více na www.vedem-terezin.cz/stafeta